Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 19

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 19 vuonna 2005 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

Sisällys
Heikki Juslin: Tervetuloa Metsäakatemiaan – Metsäkonfliktien tavoitteet ja keinot
Juha Akkanen: Kurssilaisen esipuhe – Olkaamme siis metsäsuomalaisia
Mauri Pekkarinen: Päättäjien Metsäakatemian avaus – Metsäsektorin menestyksen avaimet yhteistyössä
Heikki Granholm: Maailman metsät paljon vartijoina
Aarne Reunala: Metsäpolitiikan suuret kysymykset Euroopassa
Pauli Hänninen: Kainuu vai Kiina – mikä ratkaisee globaalin yrityksen strategiavalinnoissa?
Lauri Junnila: Puheesta poimittua – Venäjä metsäteollisuuden investointikohteena – Botnian opit
Kari Pasanen: Puheesta poimittua – Yhteisenä tavoitteena kannattava ja kehittyvä Kajaanin paperitehdas
Annikki Vehniäinen: Puheesta poimittua – Osaaminen ja innovaatiot metsäklusterin vahvuus ja elinehto
Sixten Sunabacka: Puumarkkinat ja puunhankinnan ohjaus – perinteitä ja huipputeknologiaa
Juhani Pyykkönen: Puheesta poimittua – Ympäristö- näkökulmat puunhankinnassa
Tapio Kakko: Puheesta poimittua – Metsäenergian hyötykäyttö kasvaa
Jari Kuuluvainen: Monitavoitteinen metsänomistaja paljon vartijana
Jorma Tolonen: Puheesta poimittua – Painopiste maastoinventoinnista metsäsuunnitelman hyödyntämiseen
Veikko Hiltunen: Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu – yhteistyöllä suuntaviivat maankäytölle
Juhani Karjalainen: Puheesta poimittua – Yhteiset metsät monessa käytössä
Hannu Lehtonen: Monimuotoisuuden turvaamisen perusteet ja keinot
Olli Manninen: Puheesta poimittua – Metsiemme eliölajit uhanalaistuvat edelleen
Eeva Kuuluvainen: Puheesta poimittua – Metsät leikin ja liikunnan areenoina sekä terveyden edistäjinä
Leena Hytönen ja Eeva Hellström: Metsäakatemian tulevaisuustyöpajan yhteenveto – Menestystekijöistä metsäohjelmaan
Pekka Ylä-Anttila: Puheesta poimittua – Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi

Julkaisuaika
2005
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
32 s.
Tekija
Katja Turunen ja Eeva Hellström