Materiaalit

Puun monet mahdollisuudet

Kirja esittelee suomalaista puunjalostusteollisuutta. Liikkeelle lähdetään metsistä ja niiden käyttöä ohjaavista tekijöistä sekä puun rakenteesta ja ominaisuuksista. Kirjassa kerrotaan myös metsänhoidon ja puunkorjuun keinoista tuottaa halutunlaista puuta, ja tuodaan esille puun käytön vaikutuksia aina paikallistasolta globaaliin ilmasto-ongelmaan.

Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun ja toisen asteen opettajille taustamateriaaliksi ja tietojen päivitykseen. Kirja käy myös puu- ja metsäalan opiskelijoille.

Painos on jaettu loppuun ja uutta ei olla näillä näkymin tilaamassa. Materiaali on maksutta ladattavissa sähköisesti, pdf:nä.

Julkaisuaika
2009, päivitetty 2011
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
suomi
Laajuus
127 s.
Tekija
Pirjo Piesala
ISBN/ISSN
978-952-5361-19-3