Materiaalit

Samassa Metsässä -tutkimuksen tulokset

TTS Työtehoseuran ja Suomen Metsäyhdistyksen yhteisessä kolmivuotisessa (2020-2022) tutkimuksessa selvitettiin metsäalan koulutuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden opiskelupaikan valintaan vaikuttaneita tekijöitä niin metsäalan ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin. Hankkeessa selvitettiin nuorten mielikuvat, arvot ja muut motivaatiotekijät, jotka ovat saaneet heidät hakeutumaan metsäalan opintoihin sekä uravalintatekijöiden kohtaaminen metsäalan muuttuvien työelämätarpeiden kanssa. Tutkimushankkeen rahoitti Metsämiesten säätiö.

Hankkeessa haettiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • miten metsäalan ja sen koulutuksen järjestäjien viestintää tulee kehittää ammatinvalintaa tekeviä ja metsäalalle hakeutuvia paremmin palvelevaksi ja erilaisista arvotaustoista tuleviin henkilöihin vetoavaksi
  • miten herätetään innostus ja kiinnostus (ensimmäinen askel) niin että nuori haluaa tietoa opiskelumahdollisuuksista ja ammateista (toinen askel)
  • miten opintonsa aloittaneiden opiskelijaksi hakeutumisen ratkaisseet motivaatiotekijät kohtaavat metsäalan ammattien osaamistarpeiden, haasteiden ja työmarkkinoiden työvoimatarpeiden kanssa