Materiaalit

Selvitys nuorten ajatuksista puurakentamisesta, asuinympäristöstä ja siihen vaikuttamisesta

Suomen Metsäyhdistys teki yhdessä a-lehtien kanssa kyselyn nuorille heidän ajatuksistaan asuinympäristöstä ja mahdollisuuksista vaikuttaa siihen. Samalla selvitettiin heidän toiveitaan tulevaisuuden asuinympäristöstä ja asumismuodoista. Näihin liittyen kysyttiin, mitä mieltä nuoret ovat puurakentamisesta ja puun käytöstä  rakennusmateriaalina.

Kyselyyn vastasi 606  DEMI -lehden seuraajaa, jotka suurimmaksi osaksi ovat naisia.  Nuorimmat vastaajat olivat 12 -vuotiaita ja vanhimmat yli 20-vuotiaita.  Kysely tehtiin maaliskuun puolivälissä  vuonna 2020. Rahoittajana oli Ympäristöministeriön Puurakentamisen -ohjelma.

Miten asiat muuttuvat, kun nämä nuoret naiset päättävät asumisesta? Tutustu selvitykseen nuorten mielipiteistä lataamalla alla oleva tiedosto.

Julkaisuaika
Huhtikuu 2020
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys
Kieli
Suomi
Tekija
a-lehdet, Suomen Metsäyhdistys