Materiaalit

Talousmetsän kierto

Talousmetsän kierto on sähköinen oppimateriaali (ppt) perusopetusta varten. Siinä kerrotaan, miten talousmetsiä hoidetaan ja mitä tuotteita puusta tehdään. Kertomus on laadittu niin suppeaksi, että se voidaan käsitellä yhden oppitunnin aikana luokka-asteella 5 tai 6. Se soveltuu myös yläkoulussa kertaukseen tai laajemman esityksen tueksi.

Metsä on täynnä elämää -julisteessa (50 cm x 70 cm) on kuvattuna metsän elinkaaren lisäksi mm. eri metsänhoitotoimenpiteitä, metsänkäyttömuotoja, metsästä saatavia tuotteita, vuodenaikoja ja eläimiä. Vuonna 2010 uudistettuun julisteeseen on lisätty myös fotosynteesi ja hiilen varastoituminen puuhun. Aineet kiertävät ja energia virtaa! Kaunista Heikki Kiurun piirtämää kuvaa voi käyttää opetuksen tukena talousmetsän kiertoa tai muita metsäasioita käsiteltäessä. Julisteen otsikko on kirjoitettu sekä suomeksi että ruotsiksi. Julisteen voi myös tulostaa. Alaluokille on lisäksi suunnattu Talousmetsän kierto -tehtävävihkonen, joka perustuu julisteen kuvitukseen ja aiheisiin. Tehtävävihko ei ole tilattavissa painotuotteena, mutta sitä saa vapaasti itse tulostaa.

 

Julkaisuaika
Powerpointin linkit on päivitetty 2021, juliste ja vihkonen 2010
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys
Kieli
suomi, ruotsi
Tekija
Suomen Metsäyhdistys, julisteen ja vihkon kuvat Heikki Kiuru