Samassa metsässä -tutkimus: Metsäalan koulutuksen valinneet ovat sitoutuneita alaan ja sen kehittämiseen

Juuri valmistunut laaja tutkimus kertoo, että nuoret lähtevät opiskelemaan metsäalaa, koska metsä alana ja luonto kiinnostavat ja työura halutaan tehdä metsäalalla. Uuden sukupolven metsäammattilaiset korostivat metsäalalla tehtävän työn olevan merkityksellistä ja vastuullista vaikuttamista siihen, miten Suomen metsiä hoidetaan ja millaisena metsät siirtyvät seuraaville sukupolville.

Metsämiesten Säätiön rahoittama, Suomen Metsäyhdistyksen ja TTS Työtehoseuran yhteinen kolmivuotinen tutkimushanke selvitti syksyllä 2021 metsäopintonsa aloittaneiden opiskelupaikan valintaan vaikuttaneita tekijöitä niin metsäalan ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin. Opiskelijoiden ajatuksia peilattiin työelämän tarpeisiin tavoitteena selvittää, miten metsäalan ja sen koulutuksen järjestäjien viestintää tulee kehittää ammatinvalintaa tekeviä paremmin palvelevaksi. Kyselyn vastausprosentti oli 75.

Metsäkoulutuksen valintaan vaikuttaneista tekijöistä muodostettiin vastausten perusteella viisi alanvalintaprofiilia: metsäalan tietoisesti valinneet (68 % vastaajista), luontoon liittyvän kiinnostuksen perusteella koulutuksen valinneet (16 % vastaajista), metsäosaamisen kehittämisestä kiinnostuneet (8 % vastaajista), työllisyyden ja uran perusteella koulutuksen aloittaneet (4 % vastaajista) ja elämäntilannesyiden perusteella (4 % vastaajista) metsäkoulutuksen aloittaneet. Alanvalintaprofiilit kuvaavat koulutusvalintaan liittyvien tekijöiden erilaisia painotuksia. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat painottivat koulutuksen kautta saavutettavaa ammattia kiinnostavalla alalla ja korkea-asteen opiskelijat alan yleistä kiinnostavuutta ja kiinnostusta luontoon.

Kyselyn ja haastattelujen tuloksia peilattiin työelämän tarpeisiin neljässä työpajassa. Tulevaisuuden haaste on, että nuoret elävät yhä useammin suurissa kaupungeissa ja kosketusta metsäalaan ei ole. Mielenkiinnon herättäminen nuorten elinpiiriin nähden vierasta koulutusalaa kohtaan vaatii metsäalan koulutuksen markkinointiviestinnän kehittämistä ja tarkkaan mietittyä kohdentamista. Paras samaistumispinta nähtiin saavutettavan opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kertomilla uratarinoilla ja opiskeluelämän kuvauksilla.

Työpajoissa metsäalan ammattilaiset ja koulutuksen edustajat korostivat, että metsäalan koulutuksesta ja työelämästä tulee välittää realistinen kuva. Romanttinen kuva luonnossa työskentelystä johtaa harhaan, kun työtä tehdään kuitenkin yhä enemmän metsän sijaan toimistossa.  Metsäala elää vahvasti digiajassa ja alalle kaivataan modernin teknologian käytöstä ja kehittämisestä kiinnostuneita hakijoita. Alan tehtävien monipuolisuus tulee alan markkinointiviestinnässä saada esiin. Tarvitaan puunhankinnasta, taloudesta, luonnonhoidosta, viestinnästä ja markkinoinnista kiinnostuneita. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä kautta linjan. Metsäammattilaisten työn ydintä on erilaisten metsään kohdistuvien intressien yhteensovittaminen.


Lisätietoja:

Julkaisu ladattavissa: Metsäalan koulutusvalintaan vaikuttavat tekijät (tts.fi)

Tutkimushankkeen verkkosivu

Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys sirpa.karkkainen@smy.fi  050 3512416

Riitta Kilpeläinen, Työtehoseura TTS, riitta.kilpelainen@tts.fi  0503087535

Eila Lautanen, Työtehoseura TTS, eila.lautanen@tts.fi  044 7143686


 

Kirjoita kommentti