Metsäyhdistyksen blogi: ”Pakko tehdä jotain, mikä pysäyttää”


Suomalainen metsäala voi vastata globaaliin kysyntään vain tekemällä enemmän yhteistyötä, kirjoittaa Elina Antila. Hän on vaikuttajaviestinnän johtava asiantuntija ja Päättäjien Metsäakatemian johtaja Suomen Metsäyhdistyksessä.

Sisustusarkkitehti ja muotoilija Tapio Anttila totesi viime viikon Päättäjien Metsäakatemiassa, että brändin rakentamisessa ”on pakko tehdä jotain, mikä pysäyttää”. Toisin sanoen think big: meillä on paljon opittavaa amerikkalaisten ja italialaisten rohkeudesta rakentaa brändien tunnettuutta. Hyväkään tuote ei myy itse itseään, vaan myyntiin tarvitaan isoja markkinointiponnistuksia.

Jo 43. Päättäjien Metsäakatemia järjestettiin elo-syyskuussa Kirkkonummella ja Päijät-Hämeessä. Kurssille osallistui 44 korkean tason päättäjää yhteiskunnan eri aloilta. Heistä valtaosa työskentelee metsäsektorin ulkopuolella.

Metsäakatemia tarjoaa päättäjille monipuolista tietoa metsistä ja niihin perustuvista mahdollisuuksista. Kurssi on ennen kaikkea upea tilaisuus törmäyttää erilaisia näkökulmia, osaamista ja tulevaisuuden visioita sekä tukea verkostojen syntymistä yli sektorirajojen.

Syksyn Metsäakatemia, etenkin maastojakso Päijät-Hämeessä, oli hyvä muistutus siitä, miten upeaa kehitystyötä suomalaisissa metsä- ja puutuotealan yrityksissä tehdään. Meillä on maailman parasta valmistusosaamista, työturvallisuusosaamista ja huippuluokan koneet. Meillä on koulutettua, innostunutta ja motivoitunutta työvoimaa. Meillä on vastuullisesti toimiva raaka-aineen tuotantoketju. Myös tulevaisuudenuskoa löytyy.

Puuhun perustuvat mahdollisuudet ovat valtaisat. Esimerkiksi Kiinassa on käynnissä skandinaavisen muotoilun buumi. Kurssilla metsäakateemikot äänestivät puun kemialliset aineet alan tulevaisuuden kannalta suurimmaksi mahdollisuudeksi.

Maailmanluokan brändien rakentamisessa ja uusien markkinoiden valloituksessa haasteena on Suomen ja metsäsektorin yksittäisten toimijoiden pieni koko. Toimijoilla ei ole yksin mahdollisuutta riittävän isoihin taloudellisiin panostuksiin ja riskinottoon. Näin pieni maa pystyy vastaamaan globaaliin kysyntään vain tekemällä enemmän yhteistyötä Suomessa.

Siksi markkinoille pääsy edellyttää kumppanuuksia. Kumppanuuksien tarve ja rahoituksen saatavuus ovat etenkin puutuoteteollisuuden yrityksille isoja kysymyksiä, josta keskusteltiin Metsäakatemiassa paljon. Rahoituksen saatavuuden parantamiseksi ehdotettiin muun muassa yritysten tarpeisiin toimivaa joukkovelkakirjalaina-markkinaa ja sijoitusrahastoja.

Esimerkkinä uusista kumppanuuksista mainittiin Finpron yhteistyössä Suomen Sahat ry:n kanssa käynnistämä Team Finland -kasvuohjelma Wood from Finland. Ohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa sahatavaran vienti Kiinaan lähivuosina ja synnyttää koko arvoketjuun yli 1500 uutta työpaikkaa. Mukana on 20 suomalaista sahaa. Vastaavanlaisia esimerkkejä kaivataan lisää, myös yli sektorirajojen.

Tapio Anttilan sanoin kanavat ovat löydettävissä ja rahaa maailmassa on. Oikeiden asiakkaiden löytämisen ja viennin rakentamisen eteen on tehtävä paljon pitkäjänteistä työtä. Kumppanuuksien avulla on mahdollista rakentaa myös loppukäyttäjien tarpeisiin nykyistä paremmin joustavia ratkaisuja.


Päättäjien 43. Metsäakatemian alustukset
Wood from Finland -kasvuohjelma


 

Kirjoita kommentti