Metsäyhdistyksen blogi: Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi 2019


Kirjoittaja on 16 -vuotias espoolaisnuori, joka viettää paljon aikaa metsässä muun muassa harrastuksien parissa, joita ovat suunnistus, hiihtosuunnistus, metsästys ja partio.

Osallistuin viime viikolla Suomen Metsäyhdistyksen kesätyöläisenä Nuorten vaikuttajien metsäfoorumiin Kainuussa. Matkan aikana vierailimme monissa kohteissa, jotka toivat esiin erilaisia näkökulmia liittyen metsään sekä sen käyttöön ja metsästä saataviin tuotteisiin.

Foorumin ohjelma

Ensimmäisenä päivänä vierailukohteitamme olivat Sotkamon metsänhoitoyhdistyksen hakkuutyömaa, Kuhmo oy:n saha, Crosslamin CLT-tehdas ja Elementtisampon talotehdas sekä Tuupalan puukoulu. Nämä toivat esiin pääasiassa metsäteollisuuden ja puun hyödyntämisen näkökulmaa.

Toinen päivä keskittyi puolestaan enemmän luonnonsuojelun ja luonnonmonimuotoisuuden näkökulmaan. Toisen päivän vierailukohteisiin kuului Metsähallituksen ylläpitämä luontokeskus Petola, Elimyssalon luonnonsuojelualue sekä ilta karhukojulla rajavyöhykkeellä.

Matkan kolmantena päivänä saimme vielä kuulla Ilona Liukkosen esitelmöimänä St1 yrityksestä sekä sen valmistamista erilaisista jalosteista, joiden valmistuksessa hyödynnetään esimerkiksi sahanpurua. Tämän lisäksi keskustelimme omista ja toistemme metsäsuhteista, joka osoittautui myös erittäin mielenkiintoiseksi aiheeksi.

Mitä jäi mieleen?

Vaikka itsekin vietän suuren osan vapaa-ajastani monien metsään liittyvien asioiden sekä harrastusten parissa ja koen itseni muutenkin hieman tavallista kaupunkilaista nuorta ”metsittyneemmäksi” oli Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi matka minulle erittäin opettavainen ja uusia näkökulmia tuova upea kokemus. Uusien asioiden oppimisen lisäksi pääsimme verkostoitumaan ja luomaan uusia ystävyyssuhteita eripuolilta Suomea tulleiden nuorten kanssa.

Mielestäni matkan yksi parhaita puolia olikin juuri monipuolinen, värikäs ja eri näkökulmia sisällään pitävä keskustelu, jonka mahdollistivat mielenkiintoisten ja keskustelua herättävien vierailukohteiden lisäksi eri taustaustoista ja eripuolilta Suomea paikan päälle saapuneet nuoret. Tapahtuman aikana oli hienoa huomata, kuinka saman pöydän ääressä kaupunkilainen ilmastoaktivisti, metsäalan opiskelija ja innokas metsästäjä keskustelevat täysin erilaisista näkökulmistaan huolimatta innostuneesti ja rakentavasti samoista aiheista aina metsäasioista omiin harrastuksiinsa.

Tämän tyyppiset tapahtumat ovat erittäin tärkeitä nykyisen paljolti polarisoituneen keskustelun aikana, jotta erilaiset näkemykset tulevat esiin ja ihmiset eivät eläisi ainoastaan omassa kuplassaan muiden samat arvot omaavien kanssa. Asioiden konkreettinen näkeminen ja niistä keskustelu auttavat myös paremmin hahmottamaan kokonaiskuvaa, jonka pohjalta on puolestaan helpompi muodostaa oma kantansa metsäasioihin liittyen.

Ajattelen etenkin näin kaupunkilaisena, että tämän kaltaiset tapahtumat ovat etenkin juuri kaupungistuneille (nuorille) vaikuttajille tärkeitä auttaen käsittämään, mikä on tällä hetkellä todellisuudessa metsän tila ja miten sekä kuinka suurissa määriin metsiä voidaan hyödyntää kestävästi.

Kiitos vielä kerran kaikille mukana olleille nuorille ja tietenkin myös tapahtuman rahoittajille sekä tapahtuman järjestäjille upeasta ja opettavaisesta reissusta!

Kirjoita kommentti