17 Kohti luonnontilaista metsää

1 Monimuotoisuuden merkkejä (7.-9.lk ja lukio)

Tarkastele kuolevien ja kuolleiden puiden määrää. Lahopuut voivat olla maapuita (kaatuneet maahan), pystypuita sekä pökkelöitä.

a) Kuinka paljon lahopuuta löydät?
b) Tarkastele puiden rungoilla kasvavia kääpiä. Löydätkö alla olevat neljä kääpälajia?
c) Mikä merkitys hajottajilla on metsäekosysteemissä?
d) Miten luonnontilainen metsä eroaa talousmetsästä? Tarkastele esimerkiksi seuraavia piirteitä: puulajit, lahopuun määrä ja metsän rakenne.

2 Kuuntele metsää (1.-9.lk)

Etsi hyvä paikka metsästä. Ota hyvä asento ja olkaa hiljaa minuutin verran. Kuuntele metsän ääniä: mitkä ovat luonnon äänet, mitkä kuuluvat muualta? Piirrä äänimaisema värein ja muodoin.

3 Pahka (7.-9.lk)

Löydätkö tästä metsästä puuta, jossa on pahka?

a) Miten pahka muodostuu?
b) Mitä pahkasta voidaan valmistaa?