8 Maisema muuttuu

1 Ojien kaivamisesta (1.-9.lk)

Soille on kaivettu ojia ensisijaisesti siksi, että
a) kasvupaikalle saataisiin riittävästi vettä
b) kasvupaikalta saataisiin liika vesi pois
c) saataisiin erilaisia elinympäristöjä

Miten suon ojitus on vaikuttanut kasvupaikkatekijöihin (esim. kosteus ja ravinteisuus)?

2 Kunnostusojitus (1.-9.lk)

Metsissä uusia ojia ei enää kaiveta soille, koska
a) ne ovat liian kalliita tehdä
b) halutaan suojella alkuperäistä suoluontoa
c) kaikki Suomen suot on jo ojitettu

3 Tunnista kasvit (7.-9.lk ja lukio)

Kävele noin 15 metriä eteenpäin, kunnes näet kävelytien oikealla puolella kuitunauhalla merkityn kuusen. Mene tästä kohtaa suolle. Löydätkö alla olevat kasvit?

*Lähde: Pinkka
**Lähde: Valokki-nettikasvio