9 Metsä muuttuu

1 Kasvupaikkatekijät (7.-9.lk ja lukio)
a) Miten tämä koivu-kuusimetsikkö eroaa polun toisella puolella olevasta kuusikosta. Mistä erot johtuvat?

b) Vertaile koivu-kuusimetsikön ja pelkän kuusikon aluskasvillisuutta. Miten valon määrä on vaikuttanut siihen?

c) Mitkä puulajit tulevat ensimmäisinä metsään muodostuneeseen aukkoon? Miksi?

d) Miten tämä metsikkö, ja polun toisella puolella oleva kuusikko, ovat todennäköisesti syntyneet ja kehittyneet? Entä mikä on niiden kehityksen suunta tästä eteenpäin?