14 Monimuotoisuus

1 Lahopuun inventointi (7.-9.lk ja lukio)

Lahopuut voivat olla maapuita (kaatuneet maahan), pystypuita (ovat lahonneet pystyyn) sekä pökkelöitä. Pökkelöllä tarkoitetaan puuta, joka on mennyt poikki jostain kohtaa ja jäljelle jäänyt osa runkoa on vielä pystyssä.

Kävele polkua taaksepäin ja eteenpäin ja katso ojan molemmille puolille ja

a) tarkastele kuinka paljon näitä erilaisia lahopuita näet.
b) pohdi, mitkä syyt ovat voineet vaikuttaa puiden kuolemiseen?

Mitä merkitystä lahopuulla on monimuotoisuuden kannalta? Mitä eliöryhmiä löytämiesi lahopuiden rungoilla kasvaa?

 

2 Monimuotoisuus (7.-9.lk)

Mitä monimuotoisuuden merkkejä näet tällä paikalla?

Metsän rakenne

 • pieniä ja suuria runkoja
 • tiheitä puustoja ja avoimia paikkoja
 • ainakin kolme eri puulajia
 • haapoja tai raitoja
 • suuria havupuita
 • ei kantoja
 • hyvin paksuja puita

Metsän eliöt

 • muurahaiskekoja
 • sammaleisia kiviä
 • kääpiä
 • saniaisia
 • pensaita
 • tikkojen kaivelujälkiä puissa

Kuollut ja lahoava puu

 • pystyyn kuolleita suuria puita
 • pökkelöitä tai kolopuita
 • kuoren peittämiä maahan kaatuneita puita
 • kuorettomia kaatuneita puita
 • sammaloituneita kaatuneita puita

Muuta monimuotoista

 • virtaavaa vettä
 • suuria korkeuseroja
 • hyvin aurinkoisia, paisteisia paikkoja
 • suojaisia, varjoisia paikkoja

Yhteensä _____ rastia.

1-6 Annetaan luonnolle aikaa
7-14 Metsästä voi kehittyä hyvin arvokas luontokohde
15-22 Metsä tarjoaa elinympäristöjä monille vaateliaille kasvi- ja eläinlajeille

Tehtävä on sovellus WWF:n Naturewatch-tehtävästä.

 

3 Hiilenkierto (7.-9.lk)

Mikä on lahopuun ensisijainen merkitys hiilen kierrossa?
a) hiilivarasto
b) hiililähde
c) hiilinielu

 

4 Puulajit (1.-9.lk)

Nimeä niin monta puulajia kuin tunnistat. Kuinka monta eri lajia löysit?

Kasvilajit (5.-9.lk)

Etsi nämä kasvit, jotka kasvavat

a) pohjakerroksessa

Ruotsinkyla mobiili metsaliekosammalMetsäliekosammal* Ruotsinkyla mobiili isomyyransammalIsomyyränsammal* Ruotsinkyla mobiili karhunsammalKorpikarhunsammal*

b) kenttäkerroksessa

Ruotsinkyla mobiili hiirenporrasHiirenporras** Ruotsinkyla mobiili oravanmarjaOravanmarja Ruotsinkyla mobiili vadelmaVadelma*

c) pensaskerroksessa

Ruotsinkyla mobiili pihlajaPihlajan taimia Ruotsinkyla mobiili kuusentaimetKuusen taimia

d) puukerroksessa

Ruotsinkyla mobiili hieskoivuHieskoivu* Ruotsinkyla mobiili tervaleppaTervaleppä

Löydätkö lisää lajeja, mitä? Ota niistä kuvat ja lähetä ne Suomen Metsäyhdistykseen (nuorisoviestinta@smy.fi).

*Lähde: Pinkka
**Lähde: Valokki-nettikasvio