3-4 Uusi metsä syntyy / Taimikonhoito

1 Hakkuuaukean pinta-ala (7.-9.lk ja lukio)

Arvioi, mikä on tämän aukean pinta-ala.

2 Paikalla ruokailevat eläimet (1.-9.lk)

Mitä eläimiä voit todennäköisesti nähdä ruokailevan tällä paikalla?
a) Susi ja supikoira
b) Hirvi ja jänis
c) Saukko ja kettu
d) Hiiripöllö ja karhu

3 Uudistamistapa (1.-9.lk)

Pohdi, miten tämä alue on uudistettu:
a) Minkä puulajien taimia löydät?
b) Miten tämä taimikko on syntynyt?
c) Pohdi, millainen metsä tässä on ollut ennen.

4 Metsänhoidollinen toimenpide (7.-9.lk ja lukio)

Mikä on seuraava metsänhoidollinen toimenpide tässä paikassa?
a) Taimikon heinäys
b) Lannoitus
c) Maanmuokkaus ja istutus
d) Taimikon perkaus

Opastauluissa (3 ja 4) näet erilaisia työvälineitä. Mitä ne ovat?
a) Taimen suojusputki ja moottorisaha
b) Pottiputki ja raivaussaha
c) Kuokka ja sirppi

5 Kasvupaikkatekijät (6.-9.lk, lukio)

Mittaa noin 5 x 5 metrin kokoinen alue.

a) Laske kuinka monta puun tainta sillä kasvaa. Onko taimia riittävästi, kun suositusten mukaan vähimmäismäärä on noin 2000 kpl/ha. Saat hehtaarikohtaisen määrän kertomalla saamasi lukumäärän 400:lla. Mikä on taimien puulajisuhde?

b) Mitä puulajia tälle paikalle on istutettu?

c) Tarkastele myös puiden kuntoa ja pohdi, mitkä puut selviävät parhaiten ja kasvavat täyteen mittaansa, mitkä taas kuihtuvat ja häviävät kilpailussa elintilasta. Mistä kaikesta taimet joutuvat kilpailemaan?