11 Visakoivu

1 Puun ominaisuudet (1.-9.lk)

Tarkastele visakoivun runkoa. Eroaako se raudus- tai hieskoivusta? Piirrä, kirjoita ylös tai kuvaile parille havaintosi.