Päättäjien Metsäakatemia muistuttaa 25-vuotisjuhlassaan metsien kestävän käytön sosiaalisesta ulottuvuudesta: ”Ala tarvitsee tuhansia uusia osaajia”

|Päättäjien Metsäakatemian 50. kurssin avajaispuheenvuorossaan johtamisen filosofian professori Matti Häyry Aalto yliopistosta haastoi osallistujat pohtimaan metsäalan roolia vihreässä siirtymässä. ||Ministeri Jari Leppä Päättäjien Metsäakatemian 50. kurssin avajaisissa painotti vuorovaikutuksen merkitystä metsäalan sosiaalisen kestävyyden kehittämisessä.|Suomen Metsäsäätiö on ollut rahoittamassa Päättäjien Metsäakatemiaa sen alusta asti, jo 25 vuoden ajan. Metsäakatemian 50. kurssin avauksessaan Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen kiitteli Metsäakatemian tekemää työtä alan sosiaalisen kestävyyden eteen. "Akatemia on itsessään merkittävä sosiaalinen innovaatio", Järvinen kiteyttää. |Päättäjien Metsäakatemian 50. kurssille osallistuu tänä syksynä 25 yhteiskunnallista vaikuttajaa ja päättäjää. Metsäakatemian on käynyt 25 vuoden aikana jo yli 1500 päättäjää ja vaikuttajaa.

Yhteiskunnallisille päättäjille ja muille vaikuttajille suunnattu Päättäjien Metsäakatemia -kurssi ja keskustelufoorumi täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Tänään Kirkkonummella järjestetyssä Metsäakatemian 50. kurssin avajaistilaisuudessa keskusteluun nousivat muun muassa sosiaalisen kestävyyden rooli metsien käytössä ja metsäalan tulevaisuuden työssä sekä päätöksenteko vihreässä siirtymässä.

Suomen Metsäyhdistys on järjestänyt Päättäjien Metsäakatemiaa vuodesta 1996.

– Tehtävänämme on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan kehittämisessä ja rakentaa metsien kestävän käytön ja metsäalan tulevaisuutta yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella. Päättäjien Metsäakatemia syntyi tarpeesta saada aikaan tätä keskustelua, kertoo Päättäjien Metsäakatemian johtaja Elina Antila Suomen Metsäyhdistyksestä.

Verkostoituminen ja asioiden pohtiminen muiden päättäjien kesken synnyttää oivalluksia, ideoita ja päätöksiä, jotka parhaimmillaan myötävaikuttavat metsiin perustuvan hyvinvoinnin kasvuun.

Metsäakatemia viestii metsistä ratkaisuna yhteiskunnan haasteisiin ja tarpeisiin

25-vuotiaan Päättäjien Metsäakatemian juhlavuoden teema on sosiaalisen kestävyyden näkökulma metsien käyttöön.

–  Päättäjien Metsäakatemia on yksi metsäalan sosiaalisen kestävyyden ilmentymä. Se on sosiaalinen innovaatio, jonka kautta kerrotaan metsäalan toimintatavoista, työstä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, tiivistää juhlakurssin avannut Erno Järvinen. Järvinen toimii Metsäakatemiaa rahoittavan Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtajana.

– Metsäala tarjoaa koulutusta ja työmahdollisuuksia tuhansille uusille työntekijöille lähivuosina. Kurssilla keskustellaan muun muassa siitä, millaista osaamista metsäsektorilla tarvitaan ja miten alan houkuttelevuuteen työpaikkana sekä esimerkiksi sijoituskohteena voidaan vaikuttaa, kertoo Antila.

–  On selvää, että meidän on päästävä eroon fossiilitaloudesta. Metsillä on tärkeä rooli hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Uusiutuvana, kierrätettävänä ja biohajoavana materiaalina puu tarjoaa ratkaisuja globaaleihin ympäristöongelmiin. Tarvitsemme puuperäisiä tuotteita – sekä pitkä- että lyhytikäisiä – korvaamaan fossiiliperäisistä ja muista uusiutumattomista raaka aineista tehtyjä tuotteita, sanoo juhlakurssin avajaisin valtioneuvoston tervehdyksen tuonut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.


Oikeudenmukainen siirtymä haastaa yhteiskuntaa

Avajaisten juhlapuheenvuorossa Aalto‐yliopiston johtamisen filosofian professori Matti Häyry herättelee Metsäakatemia-verkostoa pohtimaan oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden kysymyksiä tarkemminkin. Häyry johtaa Suomen Akatemian ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa tutkimushanketta Biotalous ja oikeudenmukaisuus (BioEcoJust). Hän on perehtynyt kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden ilmenemiseen asenteissa, retoriikassa ja politiikassa.

– Biotalouden ratkaisut ovat monimutkaisia, Häyry muistuttaa. – Kun tavoitellaan yhdenlaista, vaikka taloudellista kestävyyttä, voi muita tekijöitä jäädä huomaamatta. Niitäkin täytyy nostaa esiin.


Maastokurssi tutustuttaa päättäjät Etelä-Karjalan metsäkohteisiin

Jokaisella Metsäakatemia-kurssilla on mukana edustajia niin politiikasta, elinkeinoelämästä, tieteestä, kansalais- ja etujärjestöistä kuin mediastakin. Kutsumuotoisen Päättäjien Metsäakatemian toiminnan ydin on seminaaripäivän ja maastokurssin järjestäminen.

Järjestyksessään 50. kurssi jatkuu maastojaksolla Etelä-Karjalassa 24.11.–26.11.2021. Maastojaksolla osallistujat saavat korkeatasoista ja ajankohtaista tietoa metsäasioista sekä mahdollisuuden tutustua konkreettisesti koko metsäelinkeinoketjuun, raaka-aineen hyödyntämiseen ja jalostukseen, metsien monimuotoisuuden suojeluun sekä metsäteollisuutta koskettaviin megatrendeihin ja tulevaisuuden näkymiin.


Lisätietoja:

Lisätietoja ajavaisten ohjelmasta

Avajaisten videolähetyksen tallenne Suomen Metsäyhdistyksen YouTube-kanavalla

Professori Matti Häyryn juhlapuheenvuoro avajaisissa

Suomen Metsäyhdistyksen vaikuttajaviestinnän johtava asiantuntija, Päättäjien Metsäakatemian johtaja
Elina Antila, elina.antila@smy.fi ja p. 050 351 2411.

Johdon assistentti Tarja Etelämaa, tarja.etelamaa@smy.fi ja p. 040 505 1529.

Päättäjien Metsäakatemian etusivulle.


Ministeri Jari Leppä Päättäjien Metsäakatemian 50. kurssin avajaisissa painotti vuorovaikutuksen merkitystä metsäalan sosiaalisen kestävyyden kehittämisessä. Kuva: Erkki Oksanen
Suomen Metsäsäätiö on ollut rahoittamassa Päättäjien Metsäakatemiaa sen alusta asti, jo 25 vuoden ajan. Metsäakatemian 50. kurssin avauksessaan Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen kiitteli Metsäakatemian tekemää työtä alan sosiaalisen kestävyyden eteen. ”Akatemia on itsessään merkittävä sosiaalinen innovaatio”, Järvinen kiteyttää. Kuva: Erkki Oksanen
Päättäjien Metsäakatemian 50. kurssille osallistuu tänä syksynä 25 yhteiskunnallista vaikuttajaa ja päättäjää. Metsäakatemian on käynyt 25 vuoden aikana jo yli 1500 päättäjää ja vaikuttajaa. Kuva: Erkki Oksanen

 

 

Kirjoita kommentti