Päättäjien Metsäakatemia suuntaa vuonna 2023 Lounais-Suomeen

Päättäjien Metsäakatemian maastojaksojen suunnitteluryhmää koolla Metsä Fibren Rauman sellutehtaan edustalla 6.2.2023. Kuvassa Metsähallitus Luontopalvelut erikoissuunnittelija Satu Kalpio, Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Minna Rautalin, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Iiro Ikonen, Suomen Metsäyhdistyksen johdon assistentti Tarja Etelämaa, Suomen Metsäyhdistyksen viestinnän asiantuntija Eveliina Pokela ja Metsänhoitoyhdistys Lounametsän johtaja Hannu Justen. Kuvasta puuttuu Suomen Luonnonsuojeluliitto Satakunnan piirin hallituksen jäsen Ilona Hankonen ja Metsä Fibre Rauman sellutehtaan ja Rauman sahan viestintäpäällikkö Riikka Kakukosalmi ja Metsä Groupin viestintäjohtaja Juha Laine.

Päättäjien Metsäakatemian 53. ja 54. kursseilla suunnataan tänä vuonna Lounais-Suomeen, Turun ja Rauman seudulle. Kurssien aiheiden ja maastokohteiden suunnittelu on käynnissä yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa.

Suomen Metsäyhdistys järjestää vuonna 2023 kaksi nelipäiväistä Metsäakatemia -kurssia. Päättäjien Metsäakatemian 53. kurssi järjestetään Kirkkonummella 18.4. ja maastojakso Lounais-Suomessa 10.-12.5.2023. Metsäakatemian 54. kurssi järjestetään Kirkkonummella 4.10. ja maastojakso Lounais-Suomessa 11.-13.10.2023. Kurssien osallistujille on välitetty henkilökohtaiset kutsut ja paikat ovat täyttymässä.

Metsäakatemian seminaarijaksoilla saadaan paljon taustatietoa metsistä ja toimintaympäristöön vaikuttavista globaaleista muutoksista. Asiantuntija-alustusten tukemana käydään paljon keskustelua. Vuosittain eri maantieteeseen sijoittuvalla kurssin maastojaksolla seminaarijaksolla aloitettuihin teemoihin syvennytään tarkemmin vierailemalla paikallisilla metsäkohteilla ja yrityksissä, sekä asiantuntijoiden ja kurssilaisten kesken käytävien keskusteluiden kautta.

Paikallinen asiantuntemus kurssien suunnittelun keskiössä

Kurssien ohjelma ja teemat ovat paraikaa työn alla. Vierailtavien maastokohteiden suunnittelussa ja retkeilykohteilla käsiteltävien tarkempien teemojen määrittelyssä arvokasta apua tarjoavat paikalliset metsäalan asiantuntijat eli Metsäakatemian maastojaksojen suunnitteluryhmä. Vuoden 2023 kurssien suunnitteluryhmä kokoontui helmikuun alussa Raumalle Metsä Fibren sellutehtaalle ja pääsi tutustumaan maailman moderneimpaan Metsä Groupin Rauman sahaan. Metsäakatemian kurssilaiset pääsevät vierailemaan sahalla osana maastojakson vierailua. Käsiteltäviä aiheita ovat ainakin vastuullinen puunhankinta yksityismetsätaloudessa, kehittyvä puurakentaminen ja monimuotoinen metsä elinympäristönä.

Kurssien tarkempaa ohjelmaa ja muuta tietoa päivitetään kurssien omille sivuille.

Kirjoita kommentti