Suomen Metsäyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Eeva Hellström

Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström jatkaa Metsäyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana myös vuonna 2019. Varapuheenjohtajuus siirtyy METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n uudelle puheenjohtajalle Stefan Borgmanille.

Yhdistyksen hallitus vuodelle 2019 valittiin joulukuun syyskokouksessa, joka järjestettiin Luonnonvarakeskuksessa.

Vuosittain valittavien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valittiin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2019−2020 Jukka Sippola (Loimu ry), Mika Mäkinen (Metsäteollisuus ry), Taneli Kolström (Luke), Hanna Luoma (Puumiesten Liitto ry) ja Heikki Savolainen (Metsähallitus).

Metsäyhdistyksen hallituksessa jatkavat Anna Haavikko (Suomen Partiolaiset), Lea Jylhä (MTK), Timo Makkonen (Koneyrittäjät), Arto Nurmi (BMOL) ja Jorma Tolonen (Suomen Metsäkeskus).

Ilmastonmuutos, bio- ja kiertotalous ja monimuotoisuus vuoden 2019 teemat

Kokouksessa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa todetaan, että Suomen Metsäyhdistyksen toiminnan punainen lanka on yhdistyksen visio: metsistä yhteiseksi hyväksi – yhdessä.

Metsäalaa yhdistävänä kumppanina ja metsäviestinnän asiantuntijana Metsäyhdistys vahvistaa ja aktivoi luonnonvarakeskustelua metsien kestävän käytön näkökulmasta. Yhteistä otetta tarvitaan, sillä metsien käytön ympärillä käydään aktiivista keskustelua.

Myönteiselle viestinnälle ja keskustelulle metsien käytöstä luo vuonna 2019 erityisen tarpeen kahdet vaalit: Suomen eduskunnan ja Euroopan unionin parlamentin.

”Suomen heinäkuussa 2019 alkava EU-puheenjohtajuus osuu kiinnostavasti juuri vaalien jälkeen ja haastaa myös metsäalan tarjoamaan vastauksia metsäkysymyksiin uusille päättäjille”, yhdistyksen toiminnanjohtaja Anders Portin toteaa.

Yhdistyksen toteuttamasta kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön seurannasta nousee vuoden 2019 toimintaan kolme pääteemaa: ilmastonmuutos, bio- ja kiertotalous ja monimuotoisuus.

Pääteemat näkyvät yhdistyksen koko toiminnassa. Muun muassa uudistuva forest.fi-verkkojulkaisu käsittelee niitä artikkeleissaan. Jo valmistunut Metsäsuhde-tutkimus antaa pohjaa niistä viestimiselle kullekin kohderyhmälle soveltuvalla tavalla.

”Yhteistyössä on voimaa”

METO – Metsäalan asiantuntijat ry:n puheenjohtaja, metsäneuvos Håkan Nystrand jättää Metsäyhdistyksen varapuheenjohtajuuden vuoden 2018 lopussa siirtyessään eläkkeelle.

Nystrand on toiminut yhdistyksen varapuheenjohtajana 19 vuotta. Hän on aktiivisesti ja rakentavasti osallistunut yhdistyksen toiminnan kehittämiseen sekä hallituksen kokouksissa että eri työryhmissä ja taustalla.

Kiitospuheessaan Nystrand painotti yhteistyön merkitystä. ”Alan yhteisenä foorumina Metsäyhdistyksellä on erittäin tärkeä rooli nyt ja tulevaisuudessa”, Nystrand sanoi.


Suomen Metsäyhdistyksen jäsenistö ja hallitus 2019


 

Kirjoita kommentti