Suvi-Anne Siimes Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunnan puheenjohtajaksi: ”Suomen resurssit ovat metsässä ja ihmisissä”

”Metsäakatemian maastojakso on hyvä innovaatio, jossa oppii myös elämysten ja oivallusten kautta, muiden kanssa toimimalla”, sanoo Suvi-Anne Siimes, joka osallistui Päättäjien Metsäakatemian kurssille syksyllä 2017. Maastojaksolla Päättäjien Metsäakatemian kurssi tutustuu maastokohteisiin ja metsäalan tuotantolaitoksiin, tapaa metsäalan toimijoita ja keskustelee alan tulevaisuuden näkymistä. Kuva: Työeläkevakuuttajat TELA ry|edf

”Eri alojen verkottuminen ja toisilta oppiminen ovat suomalaisten mahdollisuus. Uuden kilpailukyvyn kannalta tärkeintä on ylläpitää yhteiskunnan kykyä innovaatioihin”, toteaa Suvi-Anne Siimes, joka aloittaa Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunnan puheenjohtajana vuoden 2018 alussa.

Siimeksen mukaan kansantalouden näkökulmasta on tärkeää, että yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja keskusteluun osallistuvat hahmottavat metsän merkityksen.

Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunta on laajapohjainen neuvoa antava ryhmä, joka käsittelee muun muassa Metsäakatemian sisällöllisiä painotuksia ja kursseille valittavia henkilöitä. Neuvottelukunnan uutena puheenjohtajana Siimes uskoo, että Metsäakatemia pystyy muun muassa liennyttämään vastakkainasettelua.

”Dialogin kautta asioille avautuu uusia näkökulmia ja toisaalta näemme, miten paljon meillä on myös yhteistä. Metsien ja puun erilaisista merkityksistä on tärkeää käydä keskustelua, sillä piilossa olevat oletukset ja rakenteet ohjaavat toimintaamme.”

Puheenjohtajaksi ryhtymistä Siimes kuvaa jännittäväksi. ”Minulle tämä on tilaisuus tarkastella itselle vieraampaa toimialaa ja oppia uudesta näkökulmasta, metsäalalla työskentelevien kautta.”

Päättäjien Metsäakatemia perustettiin 21 vuotta sitten yhteiskunnalliseksi keskustelufoorumiksi, koska metsäalalla oli havahduttu metsäalan kohtaamiin haasteisiin ja verkostoitumisen tärkeyteen. Siimes osallistui itse tänä vuonna 43. Päättäjien Metsäakatemiaan.

”Kurssin seurauksena pysähdyin pohtimaan puukuidun tulevaisuutta tekstiileissä. En ollut aiemmin tullut ajatelleeksi öljyn valtavaa mittakaavaa tekstiilien valmistuksessa ja puun mahdollisuuksia öljyn korvaavana raaka-aineena”, hän sanoo.

Metsäalan tulevaisuuteen liittyy Siimeksen mukaan avoimia kysymyksiä. EU:n kasvanut vaikutus näkyy metsäalalla.

”Unionin tulevista visioista emme tiedä vielä. EU-edunvalvonnan merkityksen kasvu edellyttää meiltä kuitenkin kulttuurinmuutosta. Koska vaikuttaminen ei tapahdu totutulla tavalla, on vanhoja rooleja ravisteltava, jotta pieni maamme voi vaikuttaa myös Eurooppaan ja maailmaan”, hän kiteyttää.

OPn Reijo Karhinen: Aktiivista vuoropuhelua tarvitaan

Siimes on Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunnan kolmas puheenjohtaja OPn pääjohtajan Reijo Karhisen ja valtiosihteeri Raimo Sailaksen jälkeen. Reijo Karhinen tiivisti kokemuksiaan neuvottelukunnasta Päättäjien Metsäakatemian ja OPn brunssitilaisuudessa tänään Helsingissä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana vuodenvaihteessa lopettava Reijo Karhinen sai Metsäakatemialta läksiäislahjaksi suomalaisen, puurunkoisen Wiilubike-polkupyörän. Kuva: Anna Kauppi
Neuvottelukunnan puheenjohtajana vuodenvaihteessa lopettava Reijo Karhinen sai Metsäakatemialta läksiäislahjaksi suomalaisen, puurunkoisen Wiilubike-polkupyörän. Kuva: Anna Kauppi

”Olen vaikuttunut osallistujien vuodesta toiseen antamasta hienosta kurssipalautteesta. Tämä on selvä osoitus vahvasta mielenkiinnosta asiaamme, metsää, kohtaan”, Karhinen totesi.

Kun Reijo Karhinen tuli neuvottelukunnan jäseneksi vuonna 2007, paperin kysyntä oli kääntynyt laskuun, metsäsektorin mielialat olivat matalalla ja yhteiskunnallisessa keskustelussa kyseenalaistettiin alan tulevaisuus.

Metsäakatemian järjestäjät eivät Karhisen mukaan tilanteessa kuitenkaan lannistuneet. Kymmenen vuotta myöhemmin mielikuvat metsästä ovat muuttuneet. Puun kysyntä on kasvanut ja innovaatioiden ja investointien tahti piristynyt.

”On helppo olla kiitollinen Metsäakatemian pitkäjänteiselle työlle”, Karhinen summaa.

”Jatkuva, aktiivinen vuoropuhelu sekä kotimaisten että ulkomaisten sidosryhmien kanssa on tärkeää. On myös varmistettava, että nuorten näkökulmat ja asenteet ovat vahvasti edustettuina tulevaisuuden Metsäakatemiassa”, Karhinen sanoo.

Mutta mitä metsä merkitsee uudelle puheenjohtajalle Suvi-Anne Siimekselle?

”Metsä ja puut merkitsevät henkilökohtaisesti mielenrauhaa. Olen pian myös pienen metsätilan omistaja, sillä perin juuri metsää sedältäni. Suomelle metsät ovat luonnonvara, jolla on suuri merkitys talouskasvun ja vientitulojen lähteenä. Iso osa suomalaisten työstä lepää metsän varassa. Ihmisten osaaminen ja metsä ovat Suomen resurssit.”

Suvi-Anne Siimes on valtiotieteen lisensiaatti ja toimitusjohtaja työeläkevakuuttajien etujärjestössä Työeläkevakuuttajat TELA ry:ssä. Hän toimii myös Postin hallituksen varapuheenjohtajana. Siimes oli Vasemmistoliiton kansanedustaja vuosina 1998–2007 ja toimi ministerinä Lipposen ensimmäisessä ja toisessa hallituksessa. Hän oli Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja vuosina 2007–2011 ja Veikkauksen hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011–2016.

Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu kutsukurssi ja keskustelufoorumi, jota Suomen Metsäyhdistys on järjestänyt Suomessa vuodesta 1996 alkaen. Sen tavoitteena on lisätä suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken. Metsäakatemiaan on osallistunut jo lähes 1400 vaikuttajaa. Metsäakatemian viestintäohjelma on myös tuotteistettu vientiin.


Päättäjien Metsäakatemia

Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunnan kokoonpano


 

Kirjoita kommentti