monimuotoisuus

Lahopuun määrä metsissä kasvaa nopeasti – luonnon monimuotoisuus ja hakkuut voidaan sovittaa yhteen

Lahopuun määrän arvioidaan voivan kasvaa nykyistä suuremmillakin hakkuilla jopa 20 kuutioon hehtaaria kohti vuonna 2065. Saavutettu taso ei ole sama […]

Näkökulma: Puolueiden ilmastobingossa vilisevät vuosiluvut – ohjelmatasolla metsäkannat tuottavat muutamia yllätyksiä

Ohjelmatasolla puolueet suhtautuvat metsäbiotalouden edistämiseen myönteisesti. Poliittinen keskustelu saattaa selkeyttää näkemyksiä, mutta pahimmillaan yhden ja saman puolueen linjaukset ovat kuitenkin […]

Kysely: Suomalaiset vähentäisivät muovia puun käyttöä lisäämällä – metsäsektoria pidetään vastuullisena toimijana

Suomalaisista 90 prosenttia pitää metsäsektorin toimintaa vähintään melko vastuullisena. Erityisen myönteisesti suomalaiset suhtautuvat puupohjaisiin tuotteisiin, ilmenee tänään julkaistusta mielipidetiedustelusta. Vastuullisimmin […]

Tiukasti suojeltu metsämaa on viisinkertaistunut 1980-luvun alun jälkeen – lähes kaikki monimuotoisuuden kannalta tärkeät metsän rakennepiirteet ovat parantuneet huomattavasti

Erityisesti vanhojen metsien suojelu on lisääntynyt selvästi, samoin puuston keskitilavuus, suurten puiden osuus ja määrä, monimuotoisuudelle erityisen tärkeän haavan sekä […]

Suomessa palaa liian vähän metsää – luonnon monimuotoisuuden vuoksi paloalueet pitäisi suojella

Kun muualla maailmassa taistellaan vaarallisen laajoja metsäpaloja vastaan, Suomessa ongelma on luonnon näkökulmasta päinvastainen. Sekä lajien että luontotyyppien monimuotoisuus kärsii […]

Näkökulma: Ekoratkaisujen hinta pitää saada läpinäkyväksi metsänomistajalle

WWF:n viime viikolla julkaisema raportti vastuullisesta metsänhoidosta ei lunasta lupaustaan, vaikka se onkin hyvä ja käyttökelpoinen, kirjoittaa Antti Otsamo. Metsänhoitaja […]

Metsän geenireservin suojelu vaatii aktiivisia toimia

Luonnonvarakeskuksen hoitamaan geenireservimetsään Lapinjärvellä suunnitellaan hakkuuta. Pienaukko- ja poimintahakkuu edistää metsäpuuston geneettisen monimuotoisuuden kehitystä. Väite, että hakkuut tukisivat monimuotoisuutta, kuulostaa […]

Monimuotoisuussopimuksen suojelutavoite ylittyy Suomessa – nyt selvitetään, kuinka paljon

Alun perin Nagoyan sopimuksena tunnettu monimuotoisuussopimus edellyttää, että sopijamaat suojelevat vähintään 17 prosenttia alueestaan vuoteen 2020 mennessä. Suomesta on löydetty […]

Sadat tuhannet tekopökkelöt turvaavat pian talousmetsien lahopuulajistoa

Hakkuumäärien kasvaessa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yhä merkittävämpi osa talousmetsien hoitoa. Pystyyn lahonneet puut eli pökkelöt ovat elintärkeitä monille kolopesijälinnuille, […]

Metsäteollisuudelta ohjelma monimuotoisuustyöhön – uusi kannuste suojeluun

Valtion luonnonsuojelurahojen pienentyessä Maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen on peräänkuuluttanut metsäalaa lisäämään ponnisteluitaan metsien monimuotoisuuden hyväksi. Metsäteollisuus vastaa metsäympäristöohjelmallaan. Taustalla […]

Ennätysmäärä valkoselkätikkoja Suomessa – moni muukin uhari pärjää entistä paremmin

Suomalaismetsistä on tänä kesänä kuulunut hyviä uutisia. Moni uhanalainen laji voi paremmin suojelutyön ja metsänhoidon ansiosta. Valkoselkätikan lisäksi voittajiin kuuluvat […]

Luonnollisesti luomua: Suomessa metsien luomusertifiointi ei vaikuta metsänhoitoon

Suomen metsistä jopa 99 prosenttia voitaisiin sertifioida luomuksi. Jo nyt Lapissa on maailman suurin yhtenäinen luomukeruualue. Villi luonnontuote ei ole […]

Lataa lisää
(Kaikki sisältö ladattu)