Tuomas Simula Nöykkiön koulusta voitti pääkaupunkiseudun Metsävisan

Mikä on tämän jääkauden sulamisvaiheen aikana syntyneen myodostelman nimi? Tietenkin siirtolohkare. Kuva: Anne Turunen|Kuuluisiko tällaisessa metsässä tehdä pääte- vai harvennushakkuu? Kuva: Anne Turunen
Mikä on tämän jääkauden sulamisvaiheen aikana syntyneen myodostelman nimi? Tietenkin siirtolohkare. Kuva: Anne Turunen
Mikä on tämän jääkauden sulamisvaiheen aikana syntyneen muodostelman nimi? Tietenkin siirtolohkare. Kuva: Anne Turunen
Kuuluisiko tällaisessa metsässä tehdä pääte- vai harvennushakkuu? Kuva: Anne Turunen
Kuuluisiko tällaisessa metsässä tehdä pääte- vai harvennushakkuu? Kuva: Anne Turunen

Yläkoululaisten metsäkilpailussa toiseksi visaili Sini Alhosaari Espoon kristillisestä koulusta ja kolmanneksi Henna Hiltunen Hämeenkylän koulusta Vantaalta. Kilpailussa oli 34 osallistujaa.

Osallistujat olivat karsiutuneet maastokisaan lähes 4 000 oppilaan joukosta. Kukin oli oman koulunsa Metsävisan alkukilpailun voittaja.

Voittaja Tuomas Simula käy luonnontiedepainotteista Nöykkiön koulua. Hän toimii partiojohtajana ja liikkuu perheensä kanssa paljon luonnossa, minkä Simula arvelee osaltaan auttaneen voittoon.

Maastokilpailu käytiin Helsingin keskuspuistossa. Oppilaat osasivat tunnistaa hyvin metsätyypin, rehevän valkovuokkoja kasvavan lehdon. Myös puulajit eli rauduskoivu, kataja, haapa ja lehtikuusi tunnistettiin helposti. Odotetusti vaikeimpia olivat eläinten jäljet ja syönnökset. Moni ei myöskään tiennyt, että koiraa ei saa pitää jokamiehenoikeudella vapaana metsässä liikkuessa.

Kilpailuun liittyvä retkeily järjestettiin Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella. Koululaiset tutustuivat yliopiston tutkimus- ja koulutustoimintaan tutkijoiden ja opettajien  järjestämissä työpajoissa.

Metsävisa on kolmivaiheinen kilpailu, jonka aluetason tulokset ratkeavat 6.5. mennessä. Pääkaupunkiseudun voittaja Tuomas Simula kutsutaan 14 muun alueen voittajien kanssa loppukilpailuun Helsinkiin 31.5.-1.6.

Metsävisan koulutason kilpailuun on 35 vuoden aikana osallistunut miljoona suomalaista.


Metsävisaa järjestävät Suomen Metsäyhdistys ry ja Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry. Suomen metsäkeskus vastaa maakuntavoittajien valinnasta. OP, UPM, Metsä Group, Stora Enso ja Metsähallitus rahoittavat Metsävisan palkintoja ja matkoja. Metsänomistajat – MTK ja metsänhoitoyhdistykset – järjestävät kesätyöpaikkoja Metsävisassa hyvin menestyneille nuorille. Metsäteollisuus ry avustaa miljoonannen metsävisailijan luokkaretken järjestämisessä. Suomen Metsäsäätiö rahoittaa Metsävisan koordinointityötä.

Kirjoita kommentti