Videot

Metsästä ja puista

Metsät ja kestävä kehitys -globaalikasvatusmateriaali

Metsät ja kestävä kehitys -globaalikasvatusmateriaalit tutustuttavat yläkoulun ja lukion oppilaat sekä opettajat maailman metsien tilaan sekä metsien rooliin kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa. Materiaalit on tuotettu yhteistyössä emeritusprofessori Markku Kannisen (Helsingin yliopisto), Food and Forest Development Finlandin ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa Ulkoministeriön tukemana.

Mitä maailman metsille kuuluu? -videoluennon aiheet:

Mitä maailman metsille kuuluu?
Maailman metsät ja niiden merkitys ihmiskunnalle
Metsäluonnon moninaisuus
Metsien muutokset ja uhkat
Kestävän metsätalouden tulevaisuuden haasteet

Metsät osana arkea globaalissa etelässä ja Suomessa -videoluennon aiheet:

Metsien monet merkitykset ihmisten arjessa
Metsät ja metsien käyttö kehittyvissä maissa
Metsät Suomessa – omistusta ja monimuotoisuutta!

Puu & hiili

Puu & hiili piirrosvideo kertoo siitä, kuinka puut ja metsä liittyvät hiilenkiertoon.

Sirpan opetustuokiot puiden kasvusta ja puulajeista

Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen näyttää videoilla kuinka puiden kasvusta ja puulajeista voi kertoa koululaisille metsäretkellä. Puiden kasvu -videossa puhutaan muun muassa puun pituuskasvusta, iän laskemisesta, vuosirenkaista ja solukoista, yhteyttämisestä, puun vuodenajoista ja puiden kasvuun tarvitsemista resursseista. Puulajit-videolla käydään läpi yleisimpiä suomalaisia puulajeja ja niiden tuntomerkkejä. Sivussa opit paljon muutakin mielenkiintoista kotimaisiin puulajeihimme liittyen. Videot sopivat opetuskäyttöön myös sellaisenaan.

Biotalous ja puun käyttö nyt ja tulevaisuudessa

Älykäs Biotalous -videosarja

Metsäyhdistys suunnitteli yhdessä tiedetoimittaja Nina Pulkkiksen kanssa sarjan opetusvideoita biomateriaaleista ja biotekniikasta. Videot on editoitu usean tutkimus-hankkeen materiaalista, joita Pulkkis on tehnyt, mm. Suomen Akatemian Flagship -hanke, FinnCERES, BioColour, BioLeather ja Center for Young Synbio Scientists. Jokainen video alkaa lyhyellä pohjustuksella videon teeman. Se antaa tarvittavan taustatiedon videossa kerrottavasta tutkimuksesta. Videot on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Älykäs biotalous videosarja löytyy @smartbioekonomy -kanavalta Youtubesta suomeksi ja englanniksi ja ruotsiksi Vimeosta.

Havina-verkko-oppimateriaalin videot koottuna soittolistaksi

Havina on Suomen Metsäyhdistyksen tuottama pelillistetty opetusmateriaali kouluille. Se kertoo suomalaisen yhteiskunnan ja teknologian kehittymisestä, ihmisten elämäntavan ja metsäsuhteen muuttumisesta jääkauden päättymisestä nykypäivään ja tulevaisuuteen. Havina sisältää liudan videoita, joita voi hyödyntää opetukseen myös itsenäisesti ilman Havinan pelaamista. Videot on tehty suomeksi ja ruotsiksi ja ne löytyvät soittolistana Metsä Puhuu -youtube-kanavalta.

Pahvilaatikosta puiseen uurnaan

Puu on läsnä suomalaisten arjessa äitiyspakkauksen pahvilaatikosta puiseen uurnaan. Oletko koskaan miettinyt kuinka paljon puupohjaisia tuotteita käytät päivittäin?

Metsäalasta ja koulutuksesta

Metsä puhuu -youtube kanavalla mm. metsäalan koulutuksesta

Metsä Puhuu -hankkeen aikana tehtiin useita metsäalan ammatteihin ja koulutukseen liittyviä videoita. Ne löytyvät Metsä Puhuu -Youtube-kanavalta. Tuoreimpina videoina metsäkoneenkuljettajan (yllä), metsätalousinsinöörin ja metsänhoitajan koulutuksesta kertovat my day -henkiset videot.

Suomen parhaat nuoret

Suomen parhaat nuoret ovat tietenkin opiskelleet metsä- ja puualaa. Näiltä nuorilta onnistuu kaikki!