Suomen Metsäyhdistys palkitsi metsäntutkimuksen ja metsänhoidon osaajia

Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitusten saajat tänä vuonna ovat tutkimusprofessori Leena Finér, dosentti Risto Jalkanen, metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes ja metsäalan opiskelija, metsänomistaja Roope Tonteri. Huomionosoitukset myönnetään metsäalan ja metsien kestävän käytön hyväksi tehdystä työstä. Ansiomerkit ojennetaan palkituille Metsäpäivillä 4.2.2021.

Tutkimusprofessori Leena Finérille myönnettiin kultainen ansiomerkki. Finér on neljä vuosikymmentä tutkinut suometsiä, niiden vesitaloutta ja ravinnekiertoja. Hän on ollut kehittämässä metsätalouden vesistövaikutusten arviointia ensin Metsäntutkimuslaitoksessa ja sittemmin Luonnonvarakeskuksessa.

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon avulla saadaan tietoa metsänhoidon vaikutuksista vesien laatuun ja tuloksia voidaan käyttää vesiensuojelun kehittämisessä. Finér on alan arvostettu asiantuntija sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Huomionosoitusten saajat 2020
Metsäyhdistyksen huomionosoitusten saajat ovat Leena Finér, Risto Jalkanen, Markku Remes ja Roope Tonteri.

Hopeiset ansiomerkit jaettiin vahvoille viestijöille

Suomen Metsäyhdistyksen hopeisen ansiomerkin sai dosentti Risto Jalkanen, joka tunnetaan Lapin metsätuhotutkimuksestaan. Jalkanen on pohjoisen Suomen metsätuhojen johtava asiantuntija ja kysytty haastateltava mediassa. Hän on tuonut näkyvästi esiin metsäsektorin toiminnan taustalla vaikuttavaa tutkimustietoa.

Suomen metsäkeskuksen metsänhoidon johtavalle asiantuntijalle Markku Remekselle myönnettiin hopeinen ansiomerkki paitsi hänen laajasta metsänhoidollisesta asiantuntemuksestaan, myös hänen aktiivisesta ja ymmärrettävästä tavastaan kertoa metsäalan asioista. Huomionosoituksella Metsäyhdistys haluaa kannustaa kaikkia metsäammattilaisia ja metsänomistajia aktiivisuuteen viestinnässä – vaikuttavinta viestintää metsäalallakin tekevät käytännön työn tekijät.

Kolmas Metsäyhdistyksen hopeinen ansiomerkki vuonna 2020 myönnettiin metsänomistajalle ja metsäalan opiskelijalle Roope Tonterille. Tonteri viestii metsäasioista ja metsätöistä laajalle seuraajakunnalleen muun muassa Instagramissa persoonallisella tavalla, missä tulee esiin metsänomistajan arvot ja tulevan metsäammattilaisen näkemykset. Tonteri tunnetaan lumilautailun maailmanmestarina. Parhaillaan hän opiskelee metsäalan perustutkintoa Kouvolan seudun ammattiopistossa.

Helmikuun Metsäpäivillä paljastetaan ansioplaketin saaja

Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitukset on perinteisesti julkistettu jokasyksyisillä valtakunnallisilla Metsäpäivillä. Koronatilanteen vuoksi metsäalan seminaari- ja verkostoitumistapahtuma siirtyi tältä syksyltä ensi vuoden helmikuuhun. Metsäpäivät järjestetään Clarion Hotel Helsingissä 4.–5.2021.

Metsäpäivien ennakkowebinaarissa tänään julkistetuille huomionosoitusten saajille ojennetaan ansiomerkit helmikuun tapahtumassa.

Metsäpäivillä 2021 julkistetaan lisäksi Metsäyhdistyksen ansioplaketin saaja. Ansioplaketti myönnetään instituutioille huomattavasta ansiosta Suomen metsäalan hyväksi. Luvassa on merkittävän metsistä kertovan palvelun juhlistaminen.


Lisätietoa: Kirsi Joensuu, toiminnanjohtaja, Suomen Metsäyhdistys, kirsi.joensuu@smy.fi, p. 040 8400642

Kirjoita kommentti